top of page

Välkommen till

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

ETT URVAL AV VETENSKAPLIGA ARTIKLAR MED FRIDA RÅNGTELL

Two hours of evening reading on a self-luminous tablet vs. reading a physical book does not alter sleep after daytime bright light exposure

När studenter fick läsa en bok på en platta jämfört med att läsa en vanlig pappersbok under två timmar precis innan läggdags så verkade det inte ha någon påverkan på deras sömn eller dygnsrytm i vår studie.

A single night of sleep loss impairs objective but not subjective working memory performance in a sex‐dependent manner

Vi såg en skillnad mellan kvinnor och män som deltog i studien i hur en hel natts sömnbrist påverkade deras arbetsminne.

Morning Enzymatic Activity of DPP-4 Is Differentially Altered by Sleep Loss in Women and Men

För samma studiedeltagare som i den förra artikeln så såg vi att aktiviteten av ett visst enzym som är viktigt för bl.a. metabolismen var olika mellan kvinnor och män efter en natt med sömnbrist.

Learning performance is linked to procedural memory consolidation across both sleep and wakefulness

I den här studien undersökte vi hur inlärning på ett motoriskt test påverkades av sömn och av hur bra man var på testet redan från början.

Acute sleep loss induces signs of visual discomfort in young men

När unga män fick vara vakna en hel natt så påverkades deras visuella uppfattning av bilder.

If only I could sleep, maybe I could remember

I min doktorsavhandling diskuterar jag kopplingen mellan sömn och minne, faktorer som påverkar hur vi sover och lär oss, samt hur vi påverkas av sömnbrist.

bottom of page