OM SLUMRA

FRIDA RÅNGTELL

Sömnforskare, konsultföreläsare, utbildare

Minst en gång per dygn sluter vi ögonen och byter ut den yttre verkligheten mot ett helt annat mentalt tillstånd och drömmarnas värld. Inte undra på att vi är så många som fascineras av detta mytomspunna fenomen och märkliga beteende. Jag tror dessutom att vi alla kan vittna om sömnens starka kraft - utan den mår vi snabbt väldigt dåligt och har svårt att klara av vårt vakna liv, med inte minst trötthet i nivå med en zombie som symptom.

Trots att det finns en så stor fascination kring sömn (och drömmar) och att det är så många som upplever otillräcklig sömn, så finns det ett stort behov av vetenskapligt förankrad kunskap om sömn och dygnsrytm i samhället. Och en förbättrad sömnhälsa börjar med just det - ökad kunskap. 

Med en bra kunskapsbas att stå på så är nästa steg att hitta verktyg för att omsätta sina kunskaper i praktisk förändring.

På så sätt kan man öka sina chanser till en god natts sömn och en hälsosam dygnsrytm, ett ökat välmående och en hälsosammare vardag, och i slutändan en förbättrad (sömn)hälsa i samhället.
Jag är sömnforskare och har disputerat vid Uppsala Universitet med doktors-avhandlingen “If only I could sleep, maybe I could remember”. Som titeln hintar om så har min forskning haft ett stort fokus på sömn och hur det relaterar till hjärnans funktioner såsom inlärning. Mitt mål med Slumra är att ta mina kunskaper och sprida vad jag lärt mig från forskningen, med förhoppningen att hjälpa andra att göra upp med sina nattspöken.

– Frida Rångtell, PhD, sömnforskare och grundare av Slumra of Sweden AB

MIN FILOSOFI

Slumra bygger på tre ledord: Kunskap, hållbarhet och jämlikhet.

Vetenskapligt baserad kunskap: det är själva navet i verksamheten.

Hållbarhet: för jorden, djuren och naturen, och för människan. Slumra strävar alltid efter att välja de mest miljövänliga och mest giftfria alternativen. Dessutom så står hållbarhet för den mentala hållbarheten – en god relation till sömn och en hälsosam livsstil ger större hållbarhet.

Jämlikhet: Slumra strävar efter att alla i samhället ska ha lika möjligheter till en god natts sömn – ung som gammal, kvinna som man, rik som fattig, du som bor i staden och du som bor på landet.

Har du frågor om mig och min verksamhet eller vill komma i kontakt med mig?

Tveka inte att höra av dig!

 

Fyll i kontaktformuläret nedan eller hör av dig via:

Mejl: frida@slumra.nu

Tel.: 0704-92 42 12

© 2020 by Slumra Of Sweden AB

  • Black Facebook Ikon
  • YouTube