FÖRETAG

Föreläsningar och Workshops

Sömnen påverkar både hur vi mår psykiskt och fysiskt, hur vi hanterar stress och hur vi presterar. Slumra ger dig och dina medarbetare verktyg för att förbättra sömnen, för hälsosamma vanor och för ökad prestation.

Under mina föreläsningar och workshops går vi igenom vad ni som företag och som individer kan göra för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för bra sömn och återhämtning.

IDROTTSFÖRENINGAR
& SKOLOR

Föreläsningar och Workshops

Både i idrottsvärlden och i skolan är fokus på att lära och förbättra sina färdigheter. Vi vet också att sömn spelar en nyckelroll för vår psykiska och fysiska hälsa, men också för inlärning och prestation.

Tyvärr är sömnproblem alldeles för vanligt förekommande - både hos idrottare och bland ungdomar. Dessutom står dagens unga (precis som vi alla) inför utmaningen att förhålla oss till dagens teknik och de möjligheter, men också risker, som följer med den.

Under mina föreläsningar och workshops går vi igenom vad ni som organisation och som individer kan göra för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en god sömn, välmående och prestation.

Slumras workshops är anpassade efter:

  • Elever och idrottare

  • Tränare och lärare

  • Föräldrar

VETENSKAPLIG RÅDGIVARE & SKRIBENT

Är ni ett företag, en organisation eller förening som jobbar med sömn eller hälsa på något sätt?

Slumra erbjuder vetenskaplig rådgivning kring produkter, utveckling, texter m.m.

Jag skriver även texter som relaterar till sömn, exempelvis till artiklar, broschyrer, bloggar. Hör av er så kan vi tillsammans ta fram ett upplägg som passar just er.

 
 

ANDRA UPPDRAG & SAMARBETEN

Har du andra sömnrelaterade uppdrag som du skulle vilja få hjälp med? Är du intresserad av samarbete? Tveka inte att höra av dig!